Zakelijke geschillen

Bij zakelijke geschillen lopen de emoties soms hoog op en dit gaat ten koste van de bedrijfsvoering. Als door een geschil de ene firmant of dga de andere wil uitkopen, is het belangrijk dat onpartijdig bepaald wordt wat de waarde is van het over te dragen deel van de onderneming. Een RV zorgt voor zo'n onafhankelijke waardebepaling. Bij een conflict tussen twee bedrijven (bijvoorbeeld door contractbreuk) wordt de RV'er ingeschakeld om de omvang van de economische schade vast te stellen.

Uitkoop
Als aandeelhouders of firmanten er door een intern conflict niet meer uit komen met elkaar, is uitkoop vaak de oplossing. De vraag is dan: wat zijn de aandelen van de uittredende vennoot waard? Dit is een behoorlijk complex vraagstuk, waarbij zonder de inzet van een externe deskundige zelden overeenstemming zal worden bereikt. De Register Valuator berekent onafhankelijk de waarde van de aandelen van de uittredende vennoot. Daardoor kunnen zowel het bedrijf als de uittredende vennoot weer verder. Maar ook bij een conflict met de fiscus zorgt een Register Valuator voor een onafhankelijk en deskundig oordeel. Bijvoorbeeld bij een geschil over de waarde van een onderneming bij een fiscale inbreng, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) of de waarde van een onderneming die in een nalatenschap valt.

Economische schade
Geschillen tussen ondernemingen of andere onafhankelijke partijen komen regelmatig voor. Voorbeelden van zakelijke geschillen, waarbij sprake is van economische schade, zijn: inbreuk op een merkrecht, het niet nakomen van afnameverplichtingen en inbreuk op garanties uit een overnamecontract. Als een onderneming schade heeft geleden door toedoen van een andere onderneming, kan een RV worden ingeschakeld om onafhankelijk de hoogte van de schade te bepalen. De Register Valuator kan in zo’n situatie optreden als partijdeskundige. Op aanwijzen van de Rechtbank kan de RV ook optreden als onafhankelijk deskundige. Daarbij weegt de rechter het oordeel van de RV mee en de beslissing is vervolgens bindend voor beide partijen.

Neem nu contact op met een RV.