Risicoprofiel en rendementseis

Naast de focus op geldstromen besteedt de RV veel aandacht aan het risicoprofiel van de onderneming. Dit risicoprofiel kan behoorlijk verschillen. Vergelijk een bedrijf dat investeert in vernieuwende technologie maar eens met een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van levensmiddelen. Of een bedrijf dat opereert op een “emerging market” met een onderneming die al jaren op de thuismarkt werkt.

CAPM en Buildup
Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om dit risicoprofiel in kaart te brengen. Eén van de meest bekende is het “Capital Asset Pricing Model” (CAPM - model). Dit model maakt gebruik van een factor (bèta) die de volatiliteit van een onderneming of branche weergeeft ten opzichte van de markt. Daarmee geeft deze factor een indicatie van het risicoprofiel. Het nadeel van deze modellen is dat ze in vrijwel alle gevallen niet voldoende zijn toegesneden op de te waarderen onderneming. In plaats van het CAPM-model wordt daarom ook wel de zogenaamde “Build-up” methode gebruikt. Bij deze methode wordt voor iedere risicofactor die een rol speelt, een afweging gemaakt welke eventuele opslag moet worden gehanteerd in de rendementseis.

Vermogenskostenvoet of disconteringvoet
Hoe meer risico een investeerder loopt, hoe meer potentieel rendement hij zal willen behalen. De RV vertaalt het hierboven beschreven risicoprofiel in een rendementseis die de investeerder of vermogensverschaffer wil behalen. De vraag is dus: hoeveel rendement moet de investering minimaal opbrengen om zinvol te zijn? De rendementseis verschilt per type financiering/vermogen: voor een bankier is een lening met hypothecaire zekerheid een lager risico dan een investeerder die aan dezelfde onderneming risicodragend kapitaal zonder enige zekerheid verschaft. De RV houdt hiermee rekening, bijvoorbeeld bij het bepalen van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet of WACC (Weighted Average Cost of Capital).

Het bepalen van de rendementseis is één van de meest ter discussie staande en gevoelige onderwerpen tijdens het proces van waarderen. De RV zal de door hem gekozen rendementseis dan ook moeten kunnen motiveren. De rendementseis bepaalt met welke disconteringsvoet de toekomstige geldstromen worden teruggebracht naar moment van waarderen. We noemen dit de berekening van de contante waarde van de geldstromen.

Laat uw onderneming ook waarderen door een RV en neem nu contact op.