De toekomstige vrije geldstromen en tijdvoorkeur

Voor een allesomvattende berekening van de waarde van een bedrijf, gaat de RV uit van de toekomstige vrije geldstromen. Vrije geldstromen zijn de geldstromen die aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat dit de toekomstige bedrijfsvoering in gevaar brengt. Ook beleggers en grote ondernemingen gaan uit van toekomstige geldstromen, want tegenover een uitgaande geldstroom (investering) moet een zodanige inkomende geldstroom staan dat de investering zinvol (renderend) is of is geweest. Dat klinkt logisch en dat is het ook.

Verschil tussen winst en geldstroom
Een geldstroom is iets anders dan de winst van een bedrijf. Winst is een boekhoudkundig begrip, onderhevig aan boekhoudregels die regelmatig veranderen. In veel gevallen staat de boekhoudkundige winst ver af van de daadwerkelijke inkomende netto-geldstroom. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die hoge bedragen ten laste van de winst brengt vanwege afschrijving op goodwill. Maar ook bij een onderneming die een bescheiden winst maakt maar aanzienlijke investeringen moet doen, zal de winst ver afstaan van de inkomende geldstroom.

Bovendien: iedere ondernemer die zijn onderneming ziet groeien, weet dat groei gepaard kan gaan met een hogere winst. Maar groei betekent vaak ook dat er aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan in werkkapitaal (debiteuren, voorraad, enz.). Een bekende uitspraak is dan ook: “Ik verdien op papier veel geld maar ik zie het niet op de bankrekening”. Een typisch geval van verschil tussen (boekhoudkundige) winst en geldstromen. 

Tijdvoorkeur
Naast de toekomstige geldstromen speelt tijdvoorkeur, ofwel de vraag wanneer de geldstromen vrijkomen, een belangrijke rol binnen het waarderen van een bedrijf. Vergelijk een bedrag van 50.000 euro dat over een jaar vrijkomt maar eens met hetzelfde bedrag dat pas over vijf jaar vrijkomt. Op dit moment heeft het bedrag dat over een jaar vrijkomt een hogere contante waarde dan het bedrag dat pas over vijf jaar vrijkomt. Op dezelfde manier zullen de tijdstippen waarop de toekomstige geldstromen vrijkomen invloed hebben op de contante waarde daarvan en daarmee op de waarde van een onderneming. Ook de disconteringsvoet, ofwel het percentage waartegen de geldstromen contant worden gemaakt, is van invloed. Meer over de disconteringsvoet en de contante waarde vindt u op deze pagina

Wilt u contact met een Register Valuator, klik dan hier.