Wanneer is een waardebepaling nodig?

In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. Bij overdracht van (de aandelen van) een onderneming zijn verschillende varianten te onderscheiden:
-       een strategische overname
-       een management buyout
-       uitkoop van een minderheidsaandeelhouder
-       bedrijfsopvolging bij een familiebedrijf
-       boedelscheiding (echtscheiding)
-       vererving, ofwel verkrijgen van aandelen door overlijden van de aandeelhouder.
 
Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), bij fiscale kwesties, bij gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen. Ook op het gebied van (jaar)verslaggeving krijgen waardebepaling en fair value-waardering een steeds prominentere plaats. Een voorbeeld hiervan is de verplichte jaarlijkse impairmenttest op goodwill voor beursfondsen. Register Valuators vervullen hierbij een  belangrijke rol.


Geen directe aanleiding?
Maar ook als u als ondernemer of dga zonder directe aanleiding eens wilt weten wat uw bedrijf waard is, is een waardebepaling een goed idee. Sommige ondernemers willen bijvoorbeeld weten wat voor invloed de crisis heeft gehad op de waarde van hun bedrijf. Bent u benieuwd wat uw onderneming waard is?  Neem dan nu contact op met een RV.