Hoe wordt een bedrijf gewaardeerd?


Lange tijd werd de waardering van ondernemingen bekeken vanuit een boekhoudkundig gezichtspunt. Het nadeel hiervan is dat daarbij vooral wordt uitgegaan van het verleden en boekhoudkundige principes, die nog wel eens veranderen. Geleidelijk is men tot het inzicht gekomen dat de toekomst de hoofdrol zou moeten spelen binnen waardering. Register Valuators waarderen daarom vrijwel altijd op basis van de cash-flow, ofwel de toekomstige geldstromen binnen een bedrijf.

Historische resultaten zeggen niet alles
De koper van een onderneming heeft in feite geen boodschap aan de historische resultaten, want deze geven geen enkele garantie voor de toekomst. Het grote voordeel van de cash-flow based methode ten opzichte van de andere methodes is dan ook dat de toekomstvooruitzichten allesbepalend zijn. Hoewel een RV vrijwel altijd waardeert op basis van de cash-flow based methode, noemen we hieronder voor de volledigheid ook de overige methodes. Voor een uitgebreide uitleg van de methode klikt u op de link. We onderscheiden de volgende groepen van methodes: 

- gebaseerd op de cash-flow (cash-flow based methodes)
- gebaseerd op vergelijking met soortgelijke ondernemingen en/of transacties
  (market multiples en comparables)
- gebaseerd op de waarde van de activa (asset-based methodes)
- gebaseerd op historische winsten (profit-based methodes).