Gedrags- en beroepsregels voor de Register Valuator

Het NIRV is een partij waarmee rekening moet worden gehouden op het gebied van het waarderen van ondernemingen. Het doel van het NIRV is dat het nóg vanzelfsprekender wordt om verschillende situaties een Register Valuator (RV) in te schakelen. De RV’er en het NIRV staan daarbij voor een kwaliteitswaarborg. Deze externe kwaliteitswaarborg omvat niet alleen grondige vakkennis, maar ook dat de RV bij het uitvoeren van opdrachten bepaalde (maatschappelijke) normen in acht neemt. Door het SWBO zijn gedrags- en beroepsregels ingevoerd die de gehanteerde kwaliteitsnormen ondersteunen.

Toezicht op naleving regels
Onderdeel van de regels is de klachtenregeling Stichting Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation en de Tuchtrechtspraak. De Stichting Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation ziet toe op naleving van de regels. Het stichtingbestuur is geheel onafhankelijk. Bij oprichting bestaat het bestuur uit de volgende personen:

- prof. dr. mr. Van der Zanden RA, als voorzitter
- J.G. Groeneveld RV RA, als secretaris
- G.P. Prein RA RV als penningmeester
- C.J.J. de Kruijf RA RV, lid.
Het stichtingbestuur kan conform de klachtenregeling een Commissie van Tucht en in het uiterste geval een Raad van Beroep instellen. Via onderstaande links kunt u de klachtenregeling en de gedragsregels inzien.
 
Klachtenregeling St Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation
Gedragsregels voor Register Valuators
Registerreglement
Met de invoering van deze gedrags- en beroepsregels wordt ook een goede samenwerking beoogd tussen Register Valuators, internationale collegae, accountants (RA/AA), fiscaal adviseurs, advocaten, de overheid en de rechtspraak.
Een klacht kan per mail of post worden ingediend bij de Stichting GBR (Koopvaardijweg 2, 4906 CV Oosterhout).

Invoering van de regels
De invoering van gedrags- en beroepsregels zal gefaseerd gebeuren. De gedragsregels (code of conduct) zijn al ingesteld. Het instellen van de beroepsregels (valuation standards) vergt een langere periode. Bij de gedrags- en beroepsregels is grote nadruk gelegd op economische waarde als gehanteerd waardebegrip. Ook is het belangrijk dat een RV’er de gehanteerde uitgangspunten, informatiebronnen en berekeningswijze goed kan motiveren.

Uiteindelijk doel
Het NIRV wil zich uiteindelijk aansluiten bij de internationale organisatie van waardeerders, de IVSC (International Valuation Standard Committee). Deze organisatie sluit nauw aan bij het IASB (International Accounting Standards Board; de organisatie die wereldwijd de standaard voor regelgeving bepaalt). Het NIRV denkt dat deze organisatie in de toekomst steeds belangrijker wordt. Voor een overzicht van de 'code of conduct' en de 'valuation standards' van het IVSC verwijzen we u naar de website van het IVSC: www.ivsc.org.

Vind een RV
evenementen
NIRV Jaarcongres 18 april 2018
    Inschrijven en meer informatie klik hier.
evenementen bekijken
Vind een RV