Gedrags- en beroepsregels voor de Register Valuator

Het NIRV is een partij waarmee rekening moet worden gehouden op het gebied van het waarderen van ondernemingen. Het doel van het NIRV is dat het nóg vanzelfsprekender wordt om in verschillende situaties een Register Valuator (RV) in te schakelen. De RV’er en het NIRV staan daarbij voor hoogwaardige waarderingswerkzaamheden. De RV beschikt over grondige vakkennis en specifieke branchekennis, waardoor de RV bij uitstek geschikt is voor het uitvoeren van opdrachten in een bepaalde waarderingscontext. Door het NiRV zijn gedrags- en beroepsregels ingevoerd die de gehanteerde kwaliteitsnormen ondersteunen. Met de Gedrags- en Beroepsregels RV wordt ook een goede samenwerking beoogd tussen Register Valuators, internationale collegae, accountants (RA/AA), fiscaal adviseurs, advocaten, de overheid en de rechtspraak.

Bij de Gedrags- en Beroepsregels RV is grote nadruk gelegd op economische waarde als gehanteerd waardebegrip. Ook is het belangrijk dat een RV de gehanteerde uitgangspunten, informatiebronnen en berekeningswijze goed kan motiveren.

Toezicht op naleving regels
Het NiRV ziet toe op de naleving van de Gedrags- en Beroepsregels RV door middel van het NiRV Tuchtreglement. Een onafhankelijke Raad van Tucht (RvT) en een Raad van Beroep (RvB) beoordelen of een RV in de uitoefening van diens waarderingswerkzaamheden heeft gehandeld in lijn met de GBRV en de geldende maatschappelijke normen.

Klachten
Een klacht over de werkzaamheden van een RV kan per mail of post worden ingediend bij het secretariaat RvT van het NiRV.

Via onderstaaande links kunt u de volgende documenten downloaden":

 
De hieronder genoemde richtlijnen zijn onder consultatie: