Gedrags- en beroepsregels voor de Register Valuator

Het NIRV is een partij waarmee rekening moet worden gehouden op het gebied van het waarderen van ondernemingen. Het doel van het NIRV is dat het nóg vanzelfsprekender wordt om verschillende situaties een Register Valuator (RV) in te schakelen. De RV’er en het NIRV staan daarbij voor een kwaliteitswaarborg. Deze externe kwaliteitswaarborg omvat niet alleen grondige vakkennis, maar ook dat de RV bij het uitvoeren van opdrachten bepaalde (maatschappelijke) normen in acht neemt. Door het NiRV zijn gedrags- en beroepsregels ingevoerd die de gehanteerde kwaliteitsnormen ondersteunen.

Toezicht op naleving regels
Onderdeel van de regels is de klachtenregeling Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation en de Tuchtrechtspraak. Het NiRV ziet hiermee toe op naleving van de regels. De Raad van Tucht en Raad van Beroep is geheel onafhankelijk.

De klachtenregeling en Gedrags- en Beroepsregels zijn tijdens de ALV 2018 geaccordeerd en zijn binnenkort te downloaden via de website.

Met de invoering van deze gedrags- en beroepsregels wordt ook een goede samenwerking beoogd tussen Register Valuators, internationale collegae, accountants (RA/AA), fiscaal adviseurs, advocaten, de overheid en de rechtspraak.
Een klacht kan per mail of post worden ingediend bij het bestuur van het NiRV (Koopvaardijweg 2, 4906 CV Oosterhout).

Bij de gedrags- en beroepsregels is grote nadruk gelegd op economische waarde als gehanteerd waardebegrip. Ook is het belangrijk dat een RV’er de gehanteerde uitgangspunten, informatiebronnen en berekeningswijze goed kan motiveren.

Het NIRV wil zich uiteindelijk aansluiten bij de internationale organisatie van waardeerders, de IVSC (International Valuation Standard Committee). Deze organisatie sluit nauw aan bij het IASB (International Accounting Standards Board; de organisatie die wereldwijd de standaard voor regelgeving bepaalt). Het NIRV denkt dat deze organisatie in de toekomst steeds belangrijker wordt. Voor een overzicht van de 'code of conduct' en de 'valuation standards' van het IVSC verwijzen we u naar de website van het IVSC: www.ivsc.org.

Vind een RV
evenementen
European Valuation Conference (ASA)
De American Society of Appraisers (ASA) staat bekend als een non-profit en internationaal bedrijf di...
evenementen bekijken
Vind een RV