Toelating

Inschrijving in het register
Ten aanzien van de inschrijving in het register is een aantal zaken van belang.
(1) De RV titel is een beroepstitel en derhalve dient een  assessment plaats te vinden voorafgaand aan de inschrijving om te beoordelen of de kandidaat het beroep uitoefent van waardeerder;
(2)  In het assessment dienen de kandidaten een waarderingsrapport uit de eigen praktijk te overleggen dat niet tot stand is gekomen onder begeleiding van de Erkende Opleiding.

In dit kader is het van belang dat de kandidaat aannemelijk maakt dat hij/zij minimaal 350 uur op jaarbasis besteed aan waarderingen (zie reglement voor definitie van het begrip waarderingen).


Meer informatie over de assessments