Lidmaatschap

Register Valuators zijn op academisch niveau geschoold, hebben een jarenlange ervaring als waarderingsdeskundige en voltooiden met succes een gespecialiseerde opleiding Business Valuation.
Post-doctorale Opleidingen Business Valuation worden in Nederland verzorgd door RSM Erasmus University, Tias School for Business and Society (gelieerd aan Universiteit Tilburg), Executive Master of Business Valuation aan de RUG en Nyenrode Business Universiteit. Zie ook: 

www.rsm.nl/businessvaluation

www.tias.edu/mbv

www.rug.nl

www.nyenrode.nl/businessvaluation

De opleidingen Business Valuation aan RSM Erasmus University, Tias School for Business and Society, de RUG en Nyenrode Business School zijn opleidingen in Nederland die het vak bedrijfswaarderen op postdoctoraal niveau behandelen. Niet alleen komen verschillende economische theorieën aan bod die aan de basis van het hedendaagse waarderen ten grondslag liggen, ook (inter)nationale fiscale en juridische wetgeving wordt uitgebreid behandeld.

Het lidmaatschap van de vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators staat open voor diegenen die zijn ingeschreven in het register van waardeerders (Register Valuators). Register Valuator is uitsluitend zij/hij die is geregistreerd door het NIRV. In het Register kunnen worden opgenomen alle als taxateur van bedrijfsbelangen werkzame personen die dit beroep op professionele wijze uitoefenen. De in het Register ingeschreven personen krijgen het recht tot het voeren van de titel Register Valuator.

Het lidmaatschap van de vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Het lidmaatschap van het NIRV biedt Register Valuators vele voordelen en geeft gelegenheid om de laatste ontwikkelingen op het vakgebied te volgen.

Register Valuator registratie-eisen

Voor de registratie als Register Valuator gelden de volgende eisen:
1. Een certificaat dat is behaald aan een opleiding voor Business Valuation welke is geaccrediteerd door het NIRV. (Op dit moment zijn de opleidingen Business Valuation aan de RSM Erasmus University, Tias School for Business and Society, de RUG en Nyenrode Business School geaccrediteerd.)
2. Zij die op het moment waarop de eerste certificaten als bovenbedoeld werden afgegeven zijn beëdigd als makelaar/taxateur in bedrijfsbelangen kunnen ook voor registratie in aanmerking komen.
3. Bovendien kan registratie worden aangevraagd door buitenlanders die het recht hebben een gelijkwaardige beroepskwalificatie te voeren. Een dergelijk recht moet zijn afgegeven door een buitenlandse beroepsvereniging op het terrein van Business Valuation.
4. Het met goed gevolg afleggen van een toelatingsexamen bij het NIRV.

Permanente Educatie

De beroepsgroep Register Valuators kent de volgende PE-regeling.

Deze regeling geldt voor alle RV’s. Niet voldoen aan de hierin gestelde minimum-eisen kan tot een tuchtmaatregel leiden. Daar velen naast de waarderingspraktijk ook werkzaam zijn als (controlerend)accountant, belastingadviseur of jurist zal rekening worden gehouden met de belasting die daardoor ontstaat.

De toets op de uitvoering van de PE-regeling ligt in handen van het NIRV.

De PE cyclus omvat drie jaren. De cyclus start op 1 januari 2017 en wordt op 31 december 2019 afgesloten. De RV dient door middel van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen dat ten minste 45 PE-punten over een periode van drie jaar zijn behaald. De regeling gaat uit van de gedachte dat de geregistreerde register valuators zoveel mogelijk vrij zijn in de te kiezen onderdelen en onderwerpen, het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen, door het bestuur, verplicht kunnen worden opgelegd. Uiteindelijk dient over twee onderdelen gezamenlijk minimaal 45 punten te worden behaald.

Ereleden

Wegens buitengewone verdiensten voor de Vereniging of voor de doelstelling van de Vereniging kunnen leden benoemd worden tot Erelid. De vereniging kent de volgende ereleden:

  • J.G. (Joost) Groeneveld
  • R. (Ron) Sman
  • K.J. (Krijn) Reitsma
  • J. (Jan) Vis

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en de PE-verplichting.


Kosten

Het inschrijfgeld voor de vereniging bedraagt eenmalig € 200,- (excl. BTW). De contributie wordt per kalenderjaar geheven. De contributie voor 2018 en 2019 is vastgesteld op € 825,- (excl. BTW).