Commissie Vaktechniek

Register Valuators zijn op academisch niveau geschoold, hebben een jarenlange ervaring als waarderingsdeskundige en voltooiden met succes een gespecialiseerde opleiding Business Valuation. Het NIRV biedt haar leden de gelegenheid up-to-date te blijven door het volgen van workshops, lezingen en vervolgopleidingen. Hiervoor is de commissie vaktechniek aangesteld die zich mede tot doel heeft gesteld de volgende activiteiten te organiseren:

 • Lezingen geven door ervaren waardeerders over specifieke waarderingstechnische onderwerpen zoals bijvoorbeeld forensic valuation, de adjusted present value (APV) methode, etc;
 • Lezingen geven over onderwerpen die raakvlakken vertonen met business valuation zoals bijvoorbeeld, fiscale aspecten van de overname, waardering van vastgoed, merken/patenten, etc;
 • Bijeenkomsten waarin van gedachten gewisseld wordt over vooraf door de leden opgegeven onderwerpen;
 • Een literatuurlijst van actuele boeken/artikels over business valuation beschikbaar stellen op de website.

Het NIRV wil graag ook anderen dan Register Valuators van harte uitnodigen om deze activiteiten bij te wonen. Temeer om de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen als accountants, fiscalisten, juristen etc. te bevorderen.

Samenstelling commissie
De commissie Vaktechiek bestaat uit:

 • Mimoun Hermse
 • Daniel Peters
 • Leen van Hoogdalem
 • Jan Vis
 • Gert Bouma
 • Aad Faasen
 • Bram van Mensoort
 • Bart de Volder
 • Jacques Jetten

Door de Commissie Vaktechniek verzorgde evenementen zijn onder andere:

 • Workshop vermogenskostenvoet
 • Workshop waarderingsdeskundige bij echtscheiding
 • Workshop arbitrage
 • Workshop aansprakelijkheid van deskundigen
 • Workshop update business valuation
 • Workshop impairment
 • Workshop juridische aspecten bij overname
 • Workshop forensic valution
 • Workshop pensioen en waardering
 • Workshop reële opties
 • Workshop purchase price allocation