Deskundigenverzoek

Algemeen
Het Nederlands Instituut voor Register Valuators is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een Register Valuator, afgekort RV, is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming.

Benoemingsprocedure en timing
Het bestuur van het NIRV benoemt op verzoek van partijen één RV als waarderingsdeskundige. Partijen kunnen er ook voor kiezen het bestuur te verzoeken om meerdere RV's voor te dragen, uit welke voordracht de aanvragers vervolgens zelf één RV benoemen. Bij een verzoek tot benoeming van een RV moet door partijen een profiel van de te benoemen deskundige worden aangeleverd, welke bestaat uit selectiecriteria. Daarbij gaat het om een omschrijving van het profiel en de branche van de onderneming. Voorts dient te worden aangegeven of het noodzakelijk is dat de RV ervaring met een rechtbank heeft en of er uitsluitingen zijn waar rekening mee gehouden moet worden gehouden. Vervolgens zet het NIRV het verzoek met vermelding van de selectiecriteria (meestal) anoniem uit onder de RV's in zijn bestand. RV's kunnen zich op basis hiervan aanmelden bij het bestuur van het NIRV, die uit de aanmeldingen willekeurig (via loting) één RV benoemt of meerdere RV's voordraagt, afhankelijk van het verzoek van partijen. Indien meerdere RV's worden voorgedragen door het NIRV dienen partijen zelf over te gaan tot benoeming. Het NIRV speelt na de benoeming of voordracht geen rol meer. Communicatie vindt plaats tussen aanvrager en het NiRV en te nimmer met anderen dan de aanvrager. De hele procedure neemt in totaal ongeveer vijf werkdagen in beslag.

Bestand van deskundigen
Het NIRV werkt met een vast bestand waarin 245 RV's zijn opgenomen. Deze RV's hebben allen een opleiding tot Register Valuator afgerond aan de Rotterdam School of Management of de Tias School for Business and Society en zijn ingeschreven in het register. De voorzitter en secretaris van het NIRV zijn uitgesloten van deelname aan het benoemingsproces.

Kosten
Aan de benoeming door het NIRV zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de waardering door de RV dient tussen partijen en de RV te worden afgestemd.

Vragen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de directeuren: Steven van Wijk RV (svw@nirv.nl), tel. 06 24 320 236 of Marius van Prooijen RV (mvp@nirv.nl), tel. 06 28 322 480.

Aanvraag
Via het formulier hieronder kunt u de secretaris van het NIRV verzoeken om een RV in uw regio voor te dragen als onafhankelijk deskundige. Het NIRV houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met uw instructies in het veld "Verzoek" maar kan geen aanbevelingen doen rondom specialisaties van individuele leden.

Het bestuur van het NIRV wijst er op dat zij geen navolging kan geven aan informatieverzoeken omtrent specifieke deskundigheden of specialisaties van individuele leden en hiertoe geen aanbevelingen kan doen. U wordt in dat verband verzocht contact op te nemen met de kantoororganisaties van de betreffende leden. U vindt de contactgegevens en openbare profielen onder 'leden' met daarbij een mogelijkheid om na te gaan welke leden in uw regio gevestigd zijn.