MSc J. (Jeroen) Elst

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
DRV Corporate Finance
Europark 11
4904 SX Oosterhout j.elst@drvcf.nl
http://www.drv.nl/corporatefinance

https://www.linkedin.com/in/jeroenelst/

Korte introductie
Ik ben binnen DRV Corporate Finance actief op het gebied van waarderingsvraagstukken en het begeleiden van fusie- en overnameprocessen.

Werkervaring
Sinds 2015 actief als waarderingsdeskundige.

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
5

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
50%

Beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Groothandel, Industrie, Gas, water, lucht en elektriciteit, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Onderwijs, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal