R.J. (Rob) Koops

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
KroeseWevers Corporate Finance BV
Postbus 121
7400 AC Deventer rob.koops@kroesewevers.nl
http://www.kroesewevers.nl

https://www.linkedin.com/in/robkoops75/

Korte introductie
Als persoon onderscheid ik me in resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Als Register Valuator, mijn achtergrond als bankier en als Managing Director van een middelgrote MKB onderneming kan ik ondernemers perfect bijstaan bij belangrijke financieel-strategische beslissingen zoals overnames en vraagstukken over strategie, investeringen, (her) financieringen en herstructureringen. Met ons KroeseWevers Corporate Finance team hebben wij vele waarderingsopdrachten opdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers afkomstig uit vrijwel alle branches.

Werkervaring
.

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
1

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
40%

Niet beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Horeca, catering, recreatie, sport, Onroerend goed, Groothandel, Detailhandel en ambachten, Industrie, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal
Internationaal, binnen Europa