A.Y. (Arjan) Brienen

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
Wharf Canarei
Peperstraat 7
1011 tj Amsterdam ab@wharfcanarei.com

Werkervaring
> 15 jaar

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
1

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
30%

Niet beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Groothandel, Industrie, Gas, water, lucht en elektriciteit, Afvalstromen, Bouwnijverheid, Kunst, cultuur, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal
Internationaal, binnen Europa
Internationaal, buiten Europa