drs. RV E.S. (E.S.) van 't Hoog

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
Maasdael Corporate Finance B.V.
Honingerdijk
3062NW Rotterdam erik.hoog@maasdael.nl
http://www.maasdael.nl

https://nl.linkedin.com/in/erik-van-t-hoog-61529414

Korte introductie
Sinds 2004 werkzaam in de financiële sector. Eerst als bankier, sinds circa 2008 als waarderingsdeskundige en adviseur corporate finance. Veel ervaring met bedrijfswaarderingen zowel vanuit de transactiepraktijk als in het kader van juridische geschillen (zowel als onafhankelijk deskundige als ook als partij adviseur).

Werkervaring
In 2009 de postacademische opleiding ‘Business Valuation’ aan de RSM (Erasmus Universiteit) afgerond en is in 2011 opgenomen in het door de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO) beheerde register van waarderingsdeskundigen (RV).

Ingeschreven RV-er sinds 02-09-2015

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
3

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
40%

Beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Horeca, catering, recreatie, sport, Onroerend goed, Agrarische sector, Groothandel, Detailhandel en ambachten, Industrie, Gas, water, lucht en elektriciteit, Afvalstromen, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Kunst, cultuur, Onderwijs, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal
Internationaal, binnen Europa