M. (Mark) Rog

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
Nederhof & Partners B.V.
Johan de Wittlaan 15
2517 JR DEN HAAG info@nederhofenpartners.nl
http://www.nederhofenpartners.nl

Korte introductie
Mark Rog is oprichter van Nederhof & Partners (2009) en is register valuator (RV), fiscaal econoom (afgestudeerd Universiteit van Amsterdam) en accountant in business. Na 10 jaar in de assurance (accountancy)-praktijk te hebben gewerkt bij PricewaterhouseCoopers, is Mark – na een tussenstap als lid van de hoofddirectie van NV ADO Den Haag (in 2000) – toegetreden tot AAC Accountants & Adviseurs, een middelgrote maatschap van accountants en belastingadviseurs. Hij was 10 jaar partner. Mark heeft de postacademische opleiding ‘Business Valuation’ aan de RSM (Erasmus Universiteit) afgerond en is in 2011 opgenomen in het door de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO) beheerde register van waarderingsdeskundigen (RV).

Werkervaring
Sinds 2010 (Nederhof & Partners) als waarderingsdeskundige en adviseur betrokken bij aandeelhoudersconflicten, transacties/M&A en verdeling en waardebepaling van echtelijke boedels en nalatenschappen.

Ingeschreven RV-er sinds 15-04-2010

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
2

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
70%

Beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Horeca, catering, recreatie, sport, Groothandel, Detailhandel en ambachten, Gas, water, lucht en elektriciteit, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal