drs RV P.A.M. (Peter) Broekhof

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
NASH Consulting BV Business & Financial Consultants, Business Valuators
Turennestraat 33
6221 AR MAASTRICHT broekhof@nashconsulting.nl
http://www.nashconsulting.nl

Korte introductie
NASH beweegt zich op het vakgebied 'Corporate Finance' in brede zin. Waarderingen, fusie en overname grotere MKB, financieringen, derivaat problematieken, herstructurering.

Werkervaring
sedert 1998

Ingeschreven RV-er sinds 24-12-1997

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
een lid van NIRV en twee adviseurs zijn werkzaam als waarderingsdeskundige

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
50%

Beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
Onroerend goed, Groothandel, Detailhandel en ambachten, Industrie, Gas, water, lucht en elektriciteit, Afvalstromen, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Vervoer en opslag, Dienstverlening, Zorg

Actief
Nationaal
Internationaal, binnen Europa