Drs., RA, RV J.P. (Jan Pieter) van Ree

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
ReVenue Consultants - Bedrijfsadvies en Corporate Finance B.V.
Herenstraat 52
3911 JG RHENEN jpvanree@revenue-consultants.nl
http://www.revenue-consultants.nl

Korte introductie
Waarderingen zijn onze core-business. In situaties o.a. van bedrijfsopvolging binnen de familie, bedrijfsoverdracht aan derden, uitkoop van aandeelhouders, verdeling bij echtscheidingen en in andere conflictsituaties, al dan niet in opdracht van de Rechtbank of in het kader van arbitrage of als bindend advies.

Werkervaring
Sinds 2008 fulltime als waarderingsdeskundige werkzaam.

Ingeschreven RV-er sinds 02-04-2007

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
Binnen het samenwerkingsverband zijn er 2 mensen actief als lid van het NIRV (dus RV) en een derde is geen RV, maar wel actief als waarderingsdeskundige.

Actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
100%

Beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT, Horeca, catering, recreatie, sport, Agrarische sector, Groothandel, Detailhandel en ambachten, Afvalstromen, Kinderopvang, Bouwnijverheid, Vervoer en opslag, Dienstverlening

Actief
Nationaal