Drs, RA, RV W.H. (Wido) te Brake

Terug naar ledenoverzicht

Zakelijke contactgegevens
Deep Blue Capital NV
Jacob Bontiusplaats 9 (INIT Gebouw - Suite 582 (5th Floor)
1018 LL AMSTERDAM wido.tebrake@deepbluecap.com
http://www.deepbluecap.com

Werkervaring
10 jaar

Ingeschreven RV-er sinds 09-02-2007

Aantal personen binnen de organisatie lid van NIRV en actief als waarderingsdeskundige
0

Niet actief in de waarderingspraktijk blijkende uit een aangegeven (procentuele) tijdsbesteding op fulltime jaarbasis verdeeld over waarderingen, aan waardering gerelateerde activiteiten (fiscaal, juridisch, etc.) en overige werkzaamheden.

Percentage
0%

Niet beschikbaar voor gerechtelijke procedures.

Niet ingeschreven in LRGD.

Niet ingeschreven in DIX.

Branches
ICT

Actief
Nationaal