Contact NIRV

Nederlands Instituut voor Register Valuators
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout
Tel. 076-5781383
secretariaat@nirv.nl

KvK: 24346429
BTW-nr: NL811857578-B01

Nieuw bankrekeningnummer per april 2016:
IBAN: NL57 RABO 0142 4733 08
BIC: RABONL2U

Directeur:
Marius van Prooijen RV (mvp@nirv.nl), tel. 06 28 322 480

Secretaris:
drs. Chris Denneboom RV (secretariaat@nirv.nl)Voor ledenzaken, vragen over aanmelding, mutatie gegevens, facturatie, workshops/evenementen en het RV-register, neemt u contact op met ons secretariaatsbureau:
e-mail: secretariaat@nirv.nl. Tel. 076-578 1383.

 

Het bestuur van het NIRV wijst er op dat zij geen navolging kan geven aan informatieverzoeken omtrent specifieke deskundigheden of specialisaties van individuele leden en hiertoe geen aanbevelingen kan doen. U wordt in dat verband verzocht contact op te nemen met de kantoororganisaties van de betreffende leden. U vindt de contactgegevens onder 'leden' met daarbij een mogelijkheid om na te gaan welke leden in uw regio gevestigd zijn.

Het behoort wel tot de mogelijkheden om, in geval van geschillen, de voorzitter van het NIRV te verzoeken een (of meerdere) onafhankelijk deskundige(n) aan te wijzen, te benoemen uit de leden van het NIRV. De benoeming vindt plaats via loting, daarbij rekening houdend met eventuele instructies van partijen.

Vind een RV
evenementen
Specialisatieopleiding Gerechtelijk deskundige leerlijn 18 (12 PE-punten)
Zie bijgaand concept programma. Details volgen nog.
evenementen bekijken
Vind een RV