Contact NIRV

Nederlands Instituut voor Register Valuators
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout
Tel. 076-5781383
secretariaat@nirv.nl

KvK: 24346429
BTW-nr: NL811857578-B01 (Het NiRV is BTW-plichting. Genoemde bedragen zijn excl. BTW)

NiRV op LinkedIn


Bankrekeningnummer:
IBAN: NL57 RABO 0142 4733 08
BIC: RABONL2U

Directie:
- Marius van Prooijen RV (mvp@nirv.nl), tel. 06 28 322 480
  (Tucht/klachten, Gedrags- en Beroepsregels, VakTechniek, PE)
-
Steven van Wijk RV (svw@nirv.nl), tel. 06 24 320 236
  (Deskundigenverzoeken, Opleidingen, Workshops)


Secretariaat:
Carolien Monteiro, Eveline Oome, Hanneke van der Heijden (secretariaat@nirv.nl)Voor ledenzaken en mutaties, aanmelding voor het assessment, vragen over workshops/evenementen, facturatie en het RV-register, neemt u contact op met ons secretariaatsbureau:
e-mail: secretariaat@nirv.nl. Tel. 076-578 1383.

 

Het bestuur van het NIRV wijst er op dat zij geen navolging kan geven aan informatieverzoeken omtrent specifieke deskundigheden of specialisaties van individuele leden en hiertoe geen aanbevelingen kan doen. U wordt in dat verband verzocht contact op te nemen met de kantoororganisaties van de betreffende leden. U vindt de contactgegevens onder 'leden' met daarbij een mogelijkheid om na te gaan welke leden in uw regio gevestigd zijn.

Het behoort wel tot de mogelijkheden om, in geval van geschillen, de voorzitter van het NIRV te verzoeken een (of meerdere) onafhankelijk deskundige(n) aan te wijzen, te benoemen uit de leden van het NIRV. De benoeming vindt plaats via loting, daarbij rekening houdend met eventuele instructies van partijen.