Bedrijfsovername en fusie

Bedrijfsovername 
Bij een bedrijfsovername is een onafhankelijke waardebepaling essentieel. Zowel de overdragende als de overnemende partij heeft bepaalde toekomstverwachtingen voor het bedrijf. Ook hebben beide partijen vaak uiteenlopende ideeën over de risico's die de over te nemen onderneming loopt en neemt. Dit zorgt ervoor dat de waarde die de koper en de verkoper toekennen aan het bedrijf nogal uiteen kan lopen. Een Register Valuator zorgt bij een bedrijfsovername voor een onafhankelijke en deskundige waardebepaling.
 
Emotie versus ratio
Een bedrijfsovername gaat vaak gepaard met emotie. In veel gevallen heeft de ondernemer het bedrijf zelf opgebouwd. Daardoor voelen de onderneming en het personeel soms als zijn of haar “kindje”. Zeker bij de overdracht van familiebedrijven speelt emotie een grote rol. Emotie kan de perceptie van waarde behoorlijk vertroebelen. De Register Valuator (RV) brengt de ratio (terug) in het proces met een onafhankelijke waardebepaling.  De RV kan daarbij zowel door de overnemende als de overdragende partij worden ingeschakeld.

Fusie
Een fusie is voor een groot deel vergelijkbaar met een bedrijfsovername. De fuserende partijen zullen vóór de fusie niet alleen willen weten wat de “eigen” onderneming waard is, maar ook wat de andere onderneming waard is. Ook in deze situatie kan de RV door beide partijen worden ingeschakeld.   

Waarde versus prijs
Een uitspraak als “uw onderneming is vier keer de winst waard” of “één maal de omzet” houdt weinig rekening met de toekomst en de omgevingsfactoren van een onderneming. Dit soort uitspraken houdt daarom in de praktijk nooit lang stand. Als u meer wilt weten over het verschil tussen de prijs en de waarde van een onderneming, klikt u hier. Als u uw onderneming wilt laten waarderen door een professional, klikt u hier.